top of page

Wat kan ik als coach counselor voor school betekenen?

School Children
Wat signaleer je in de klas?

Ben je leerkracht en heb je in jouw klas ook een paar kinderen waar je maar met moeite grip op krijgt? Of ben je IB-er en heb je je handen er vol aan?

Dat is niet zo gek. Gemiddeld genomen zitten in elke klas een aantal kinderen zitten die extra aandacht verlangen. Er zullen kinderen zijn die continue om aandacht vragen of die juist moeite hebben om contact te maken. En je zult je vast wel eens zorgen hebben gemaakt om een kind dat altijd stil is en zich steeds meer terug lijkt te trekken. Of je afvragen waarom een ander kind zo agressief kan reageren. Het kost je overmatig veel tijd en energie om tot een passende aanpak te komen. Of je komt er juist niet aan toe om uit te zoeken wat er nu eigenlijk echt aan de hand is.

 

Omdat er nu eenmaal niet veel tijd beschikbaar is. 

Als het niet meer past

Naast je taak om rekenen, taal en lees vaardigheden over te brengen, heb je als leerkracht of IB-er ook de verantwoordelijkheid om een stabiele en veilige leerplek voor kinderen  te creëeren. En dus de belangrijke taak om te herkennen wanneer kinderen  problemen hebben waar ze zelf niet uitkomen.

Zit er bij jou op school of in de groep een kind dat overduidelijk niet lekker in zijn vel zit? Signaleer je als leerkracht of IB-er of dat er hulp nodig is? En kan de school niet tot een passende aanpak komen? 

Als integratieve kindercoach en – counselor kan ik deze kinderen individueel ondersteunen.  En je een stuk zorg uit handen nemen. Ik werk laagdrempelig en kortdurend, in gemiddeld zo'n 5 tot 15 sessies van een uur. 

Hoe kan ik helpen?

Als we aan het werk gaan, richt ik me erop om in nauwe samenwerking met leerkracht en ouders het volgende te bereiken:

  • Het kind krijgt inzicht in zijn eigen situatie en draagt zelf actief bij tot verandering

  • Het functioneren op zowel emotioneel niveau als qua gedrag verbetert

  • Het kind komt beter in zijn vel te zitten, waardoor hij gemotiveerder is en zich beter kan concentreren. Dit zal de schoolprestaties positief beïnvloeden.

 

Jij weet als geen ander dat succeservaringen voor kinderen een positieve invloed hebben op hun gedrag in de klas. Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of ik iets voor jullie kan betekenen. 

bottom of page