top of page
Data Cloud
EAP / ECP

Ik ben kindertherapeut i.o. aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. De Nederlandse Academie voor Psychotherapie  is een (inter) nationaal erkende en gecertificeerde opleiding.

 

De opleiding heeft als European Accredited Professional Training Institute de hoogste graad van erkenning en leidt tot het European Certificate for Psychotherapy (ECP). 

De Kinderkootsj is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73739456.

Client gegevens

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

 

Zonder toestemming zal ik nooit gegevens doorgeven aan derden. Voor contact met derden, zoals school of de huisarts, zal ik van tevoren toestemming vragen.

Logo NFG met tekst.jpg
NFG / Klachtenprocedure

Ik ben aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Je kunt me vinden in hun Coachregister. 

 
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van jullie zelf. Dan hoop ik het in een gesprek met elkaar te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ik heb ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Hier kun je meer informatie vinden.

bottom of page