top of page

Integratieve benadering

"Je kind weet het, kan het en doet het."
Een gelukkig kind 

 

Wanneer zijn kinderen gelukkig? Als ze veel vriendjes hebben? Als ze het goed doen op school? Of als ze altijd braaf luisteren? Kinderen die zichzelf en hun talenten en minder sterke kanten kennen, kunnen uitgroeien tot gelukkige mensen. Als ze weten waar ze blij van worden, waar hun grenzen liggen en die van anderen. Wanneer ze vertrouwen hebben in zichzelf en weten bij wie ze kunnen aankloppen als ze hulp nodig hebben.

Hoe uit je kind zich?
 

 

Er kan een moment zijn in het leven van een kind, dat hij of zij er zelf niet uit komt. Kinderen hebben een bepaalde persoonlijkheid waarmee ze reageren op de opvoeding en de situatie. Sommige kinderen zijn van nature schrikachtig, of raken snel gefrustreerd. Of ze maken in hun jonge jaren al belangrijke dingen mee waardoor ze vastlopen in hun ontwikkeling. Het ene kind trekt zich daardoor terug, of krijgt buikpijn. Het andere kind uit zich door zich dwars te gedragen, of krijgt (meer) behoefte aan controle.

Wat doet een kindercoach?

 

Als integratieve kindercoach onderzoek ik de denk- en leefwereld van het kind, in een vorm die aansluit bij wat het kind leuk vindt. In de praktijk zijn veel spelletjes, verkleedkleren, knuffels en knutselspullen. De integratieve benadering is gericht op het kind in zijn totaliteit in het hier en nu. Lichaam, gevoel, denken en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en oefenen invloed op elkaar uit. Samen met het kind ga ik met behulp van spel, verhalen, creativiteit op zoek naar wat de oorzaak is van zijn of haar probleem. Zodat het kind de vrijheid ervaart dat je kunt kiezen voor bepaald gedrag in bepaalde situaties. Om zo weer actief invloed uit te kunnen oefenen op eigen gevoel en gedachten.  Zodat het weer grip heeft.

In de integratieve benadering staat het kind centraal, niet de methode. Het kind weet vaak zelf het beste wat er aan de hand is. Ook weet het bewust of onbewust wat zijn of haar oplossing is. Ik help het kind zich bewust te worden van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor zijn of haar probleem. Hoe en waardoor dit gebeurt is vaak een onbewust en onzichtbaar proces. Bij de integratieve benadering staat niet de methode of de coach, maar het kind centraal.

Boy Checking his Phone
bottom of page